Lid- en kampgeld

Lid- en kampgeld

Lidgeld

Het lidgeld voor 1 jaar bedraagt €60 voor het eerste kind en €50 voor alle volgende kinderen.

Het grootste deel van het geld sturen we op naar Scouts en Gidsen Vlaanderen voor algemene kosten, enkele publicaties en de verzekeringen.

Het lidgeld moet betaald worden tijdens de eerste maand van ons werkjaar, zijnde oktober.

Al het geld moet gestort worden op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE45 7340 1256 9589

BIC: KREDBEBB

oud-formaat: 734-0125695-89

 

Kampgeld

Het kampgeld is afhankelijk van tak tot tak. Alle jongste takken (Kapoenen, Kabouters en Welpen) betalen €100 en alle oudste takken (JG, JV en Givers) betalen €125.

Het kampgeld moet betaald worden gedurende de periode die loopt vanaf de groepsuitstap (laatste weekend van juni) en +- een week later. De exacte datum waarvoor er betaald moet worden vindt u in het kampboekje.

Al het geld moet gestort worden op het volgende rekeningnummer:

IBAN: BE45 7340 1256 9589

BIC: KREDBEBB

oud-formaat: 734-0125695-89

Enkel de JIN is iets specialer. Zij gaan op buitenlands kamp. De Jinners krijgen hun richtlijnen rechtstreeks van hun leiding.

Scouts en Gidsen Halle